Analiza badania krwi i moczu

Prawidłowa interpretacja badania ogólnego krwi i moczu mają duże znaczenie
dla oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Jest też dobrą bazą do zlecania dalszych testów i badań specjalistycznych w celu poszukiwania symptomów różnych chorób. Chociaż większość odchyleń w morfologii krwi nie jest charakterystyczna dla jednej choroby, to cenna wiedza  uzupełniona
o szczegółowy wywiad i badanie pacjenta, daje możliwość lekarzowi ukierunkowania dalszej diagnostyki i leczenia.

506 066 336