Testy skórne natywne

Testy natywne, czyli testy skórne z alergenami pokarmowymi występującymi
w naturze.

Mają istotne znaczenie w diagnostyce alergii pokarmowej, szczególnie wtedy, gdy testy z gotowymi wyciągami wypadają ujemnie. W czasie obróbki pokarmów
i przygotowania roztworów do testowania, może dochodzić do unieczynnienia białek odpowiedzialnych za objawy choroby. Dlatego też tak ważna jest pogłębiona diagnostyka i indywidualne podejście do pacjenta. Na podstawie dzienniczka diety, ustala się zestaw produktów pokarmowych do testowania i wykonuje badanie szukając odpowiedzi natychmiastowej. Odczyt reakcji skórnej następuje po 15 min.

506 066 336