Badanie lekarskie

Bardzo dokładne badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta stanowią bazę do dalszego skutecznego działania.

Zwykle zajmują one praktycznie prawie cały czas pierwszej oraz rozpoczynają kolejne wizyty lekarskie. Dokładne zebranie wywiadu, przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia oraz wykonanych badań - są podstawą do ustalenia dalszej strategii postępowania. W całym procesie nie można w żadnym względzie pominąć tego, co zostało już zrobione. Szczegółowa analiza dokumentacji medycznej Pacjenta daje możliwość skorygowania ewentualnych błędów oraz przyspiesza postawienie prawidłowej diagnozy. Pochłania to wiele czasu i uwagi, ale warto się tym zająć. Po zakończeniu tego etapu następuje ustalenie dalszego planu działania. Zwykle ma on
na celu wspólne działanie lekarza i pacjenta, np. obserwację objawów, spisywanie diety, przyjmowanych leków, czy śledzenie kalendarza pylenia. Tylko wtedy można z dużą pewnością wykryć przyczynę problemu, np. alergeny odpowiedzialne za chorobę
i skutecznie ją leczyć.

506 066 336