Dobór indywidualnej diety

Właściwe odżywianie jest podstawą w życiu każdego człowieka i decyduje
o komforcie życia.

Dla chorego dieta jest jednym  z elementów  leczenia i powinna być dobrana przez lekarza specjalistę alergologa, na podstawie dotychczasowej wiedzy i wyników badań.  Stan zdrowia pacjenta, obecna diagnoza i współistniejące choroby, masa ciała, rodzaj wykonywanej pracy, narażenie na alergeny - mają istotne znaczenie dla indywidualnego ustalenia zasad odżywiania. Niezbędne jest prowadzenie dziennika diety  przez pacjenta wraz z objawami i wykonanie potrzebnych badań. Wyłącznie doświadczony lekarz specjalista alergolog uwzględni problemy małego i dużego alergika i opracuje indywidualną dietę diagnostyczną lub leczniczą, oraz oceni jej efekty.

506 066 336