Testy płatkowe

Naskórkowe testy  płatkowe,

czasem nazywane kontaktowymi , gdyż służą głównie do diagnostyki nadwrażliwości na alergeny kontaktowe, które występują w otoczeniu pacjenta. Są to reakcje typu późnego, więc musimy w tym przypadku wykazać się cierpliwością i zgłosić się do lekarza kilka razy w wyznaczonych dniach. Plastry papierowe, które nakleja się na plecach, posiadają specjalne komory, w których umieszcza się alergeny. Trzeba dobrze je zabezpieczyć  na 48 h, a po pierwszym odczytaniu wyniku - konieczny jest jeszcze drugi odczyt po 72 h i czasem kolejny.  Przed testami niezbędne jest  przygotowanie się do nich ściśle według zaleceń specjalisty alergologa.

506 066 336