Próby wysiłkowe

Wysiłek,  to jeden z najczęstszych czynników wywołujących objawy  lub zaostrzenia chorób układu oddechowego.

U chorych na astmę jest on najczęstszym bodźcem. Prawidłowe przeprowadzenie próby wysiłkowej wymaga kosztownej aparatury i jest czasochłonne. Wymagane jest odpowiednie przygotowanie chorego przy uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań. Badanie polega na ocenie spirometrii i parametrów życiowych pacjenta przed
i po wysiłku na bieżni lub rowerze treningowym. Konieczne jest stałe monitorowanie pacjenta i przerwanie wysiłku fizycznego w przypadku pojawienia się duszności.

506 066 336