Terapia antynikotynowa

Uzależnienie od nikotyny porównywalne jest do uzależnienia od narkotyków.

Stąd tak częste niepowodzenia przy samodzielnej próbie wyrwania się z nałogu. Często potrzebna jest pomoc lekarza specjalisty, który ma doświadczenie w leczeniu, indywidualnie dobierze terapię antynikotynową i przeprowadzi na stronę życia wolną
od uzależnienia. Fachowa ocena stopnia uzależnienia od nikotyny i motywacji do rzucenia nałogu są podstawą do dalszych działań. Zwłaszcza dla tych, którzy mają problemy ze zdrowiem - rzucenie palenia jest niezbędną częścią terapii. Nie można odkładać tej decyzji. Pamiętajmy, że dym papierosowy zawiera silne substancje rakotwórcze i jest szkodliwy nie tylko dla palacza, ale dla wszystkich osób z otoczenia,  zwłaszcza dla dzieci. Niestety, w domach palaczy dzieci chorują częściej, wolniej rozwijają się, osiągają gorsze wyniki w nauce. Nie bez znaczenia jest aspekt ekonomiczny nałogu.

506 066 336