Naskórkowe Testy Płatkowe (NTP)

Naskórkowe Testy Płatkowe (NTP) stosuje się przede wszystkim do diagnozowania tzw. wyprysku kontaktowego. Wywoływany on jest przez substancje mające styczność ze skórą. Zwykle są to metale, konserwanty, zapachy, składniki kosmetyków itd.

NTP najczęściej wykonuje się w ten sposób, że na plecy pacjenta przykleja się specjalne plastry z naczynkami zawierającymi przygotowany wcześniej zestaw alergenów. Po 48 h i 72 h odczytuje się wyniki reakcji skórnej, omawia je z pacjentem i podaje źródła występowania alergenu w domu, czy środowisku pracy.

Z uwagi na cykl badania- nie jest możliwe mycie testowanej okolicy skóry. Ważne, by testy wykonane były w odpowiednim czasie, który ustali lekarz po dokładnym wywiadzie i badaniu chorego oraz po kompleksowej analizie dotychczasowego leczenia.

Brak komentarzy

Napisz komentarz