Analiza zdjęć RTG

Zdjęcie  radiologiczne klatki piersiowej, to podstawowe badanie wykorzystywane
w diagnostyce od bardzo dawna
.

Z uwagi na dawkę promieniowania X konieczne jest skierowanie od lekarza, który opisuje problem do wyjaśnienia przez lekarza specjalistę radiologa. Radiogram wykonywany jest w pracowni rentgenowskiej, zwykle w pozycji stojącej, przodem
do kliszy rentgenowskiej, czasem też bokiem. Badanie to przeprowadza się
dla rozpoznania wielu chorób układu oddechowego, a czasem do wykluczenia innych schorzeń. Przy podejrzeniu astmy oskrzelowej specjalista pulmonolog lub alergolog zleca powyższe badanie celem wykluczenia innych chorób dających podobne objawy. Wynik w postaci kliszy lub zapisu na płycie CD wraz z opisem jest niezbędny lekarzowi specjaliście do rozpoznania choroby lub oceny efektów dotychczasowego leczenia. Wysokie bezpieczeństwo tej metody diagnostycznej pozwala na powtórzenie badania w razie potrzeby.

506 066 336